Free

Đọc Văn Bản Cơ Bản

 • Giới Hạn 200 Ký Tự 1 Lần Đọc
 • Được Chọn Nghe Thử Giọng Đọc
 • Không Hỗ Trợ Khách Hàng
 • Dịch 100 Lần/Ngày
99.000

Đọc Văn Bản Không Giới Hạn

 • Nhiều Giọng Đọc Cho Bạn Lựa Chọn
 • Không Giới Hạn Số Lần Dịch
 • Tối Đa 10000 Ký Tự Một Lần Dịch
 • Hỗ Trợ 24/7
199.000

Đọc Văn Bản Pro

 • Rất Nhiều Giọng Đọc Cho Bạn Lựa Chọn
 • Khắc Phục Lỗi 24/7
 • Lưu Lại Danh Sách Các File Đã Dịch
 • Không Giới Hạn Số Lần Dịch
 • Tối Đa 20000 Ký Tự Một Lần Dịch